Winktown

Traktat uznaniowy pomiędzy Królestwem Athos a Pustkowiami Winków

- Pan Talerz

GRAFIKA

Traktat o wzajemnym uznaniu i współpracy 
pomiędzy Królestwem Athos a Pustkowiami Winków,
sporządzony w Wolnym Mieście Winktown dnia 18.07 55 roku Po Bombach


Król Francesco Padersidis,
w imieniu swoim oraz Królestwa Athos
oraz 
Wielka Szycha Otto von Teller,
w imieniu swoim oraz Pustkowi Winków
zawierają w najlepszej wierze poniższe postanowienia: 

Art. 1. 
1. Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części Pollinu oraz wyrażają głębokie poszanowanie swojej integralności terytorialnej. 
2. Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony. 
3. Strony nawiązują stosunki gospodarcze. 

Art. 2. 
1. Strony w miarę możliwości, wysyłają do siebie Ambasadorów.
2. Ambasador rozpoczyna swoją działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność. 
3. Ambasador kończy swoją działalność: 
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej, 
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej. 

Art. 3. 
Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on wówczas moc prawną w trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie. 

Art. 4. 
Traktat niniejszy zyskuje moc prawną z chwilą podpisania.

PODPISANO:

Król Królestwa Athos

(-) Francesco Padersidis

Wielka Szycha Pustkowi Winków

(-) Otto von Teller

Komentarze

Jego Radioaktywność

Dnia Jego Radioaktywność napisał:

Wspaniale! Pustkowia są II państwem z którym Athos nawiązał stosunki dyplomatyczne!
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Niech żyje Jego Królewska Wysokość Francesco Padersidis oraz Wielka Kanalia Szycha Otto von Teller!

Komentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 4 nieznanych