Winktown

Traktat z Królestwem Dreamlandu

- Pan Talerz

GRAFIKA

TRAKTAT
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Pustkowiami Winków
zawarty w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis w dniu 02 września 2019 roku (56 roku po Bombach)


Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Maciej II, Król Dreamlandu, etc.,
w imieniu własnym oraz swoich sojuszniczych Królestw
;
oraz
Jego Ekscelencja Otto von Teller, Prezydent i Wielka Szycha,
w imieniu własnym i Pustkowi Winków
;

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i 
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za 
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach 
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki 
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu na Pustkowiach Winków oraz przedstawicielstwa Pustkowii Winków w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Podpisali:

w imieniu Królestwa Dreamlandu
(—) Robert II Fryderyk, r.s.
Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu

w imieniu Pustkowi Winków
(—) Otto von Teller
Prezydent i Wielka Szycha Pustkowi Winków

Komentarze

Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Chwila, czyli oficjalnie po 13 latach istnienia uznajemy się z najstarszą mikronacją?
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

W mikronacjach wiele spraw dojrzewa bardzo powoli.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Byłem święcie przekonany, że Pustkowia już dawno podpisały traktat z Królestwem. Niestety, miejskie archiwa w Winktown tyle razy były palone przez Inkwizycję, że nie byłem w stanie tego sprawdzić. A potem przyszedł RCA i powiedział, że traktat pomiędzy naszymi państwami to delirium alkoholowe było i żaden taki dokument nie został podpisany w rzeczywistości. To trzeba było to naprawić.

RIIF

Dnia RIIF napisał:

No i napiliśmy się Uranowego i podpisaliśmy. A co. Również w naszych bowiem archiwach nie było śladu po takim traktacie.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Znakiem tego, ludzie w Dreamlandzie tak przywykli do mojej obecności w Królestwie, że nikt nawet nie raczył sprawdzić, czy przebywam w kraju legalnie. Pewnie ktoś zaraz zwali to niedopatrzenie na rządy Daniela von Witta.
RIIF

Dnia RIIF napisał:

No jeśli coś jest nie tak, to zazwyczaj wina Daniela ;)
Batts

Dnia Batts napisał:

Cieszy mnie to niezmiernie bo po części jestem Dreamlandczykiem (z tej lepszej strony).
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

O Batts, to Ty żyjesz?
Sadystyczny Wesołek

Dnia Sadystyczny Wesołek napisał:

No i w końcu Pustkowia dożyły czasów, gdzie pierw podpisali traktat uznaniowy z Sarmacją, a następnie po krótkim czasie(jak na Winkowe czasy)z Dreamlandem. Można to uznać za pewien sukces.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Z większych mikronacji, to tylko Leblandia została nam?
Sadystyczny Wesołek

Dnia Sadystyczny Wesołek napisał:

A ta Leblandia jeszcze istnieje?
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Co to Leblandia?
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Jedna ze starszych mikronacji powstała w 2001r.

https://micropedia.fandom.com/wiki/Cesarstwo_Leblandii
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Nie była na liście aktywnych mikronacji więc dość to dziwne. I to szyderstwo polskiego v-świata w jej stronę.
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Test
Harlin

Dnia Harlin napisał:

>to tylko Leblandia została nam?
XD

Teraz mikroświat obraca się głównie wokół Sarmacji, Dreamlandu i Nordaty jako kontynentu. Niby siedlisko yoyonacji, a w czasie kryzysu najlepiej sobie radzi, hehe.

Komentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych