Winktown

Radyjko trzeszczy po przerwie

- Pan Talerz

Min?? ju? szmat czasu od kiedy Radio "Wolne Pustkowia" mo?na by?o us?ysze? w radioodbiornikach. Zwi?zane by?o to z wrogim przej?ciem naszej rozg?o?ni przez megamutaki Hegemona. Na szcz??cie dzi?ki wsparciu dzielnych Stra?nikw Pustkowi odbili?my nasz? siedzib? i znw mo?emy puszcza? w eter najwi?ksze przeboje sprzed Dnia W Ktrym Spad?y Bomby!


Komentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych