Winktown

Charakterystyka Winków

Winkowie - zróżnicowany etniczne lud zamieszkujący południową część kontynentalnej Orientyki, na obszarze dawnego Słomagromu, Meridlandu oraz Ligocji. Dzisiaj ziemie te znane są szerzej pod minanem Pustkowi Winków.

Powstanie cywilizacji Winków jest bezpośrednio związane z samozniszczeniem się Wielkiej Rzeszy do której doszło na skutek detonacji licznych głowic atomowych na terytorium Słomagromu i państw ościennych. Przyjęto uważać, że Winkowie wypęłzli z różnego rodzaju nor (schronów, piwnic, jaskiń itp.) w których skryli się przed niebezpieczeństwem, tuż po opadnięciu radiacji do względnie znośnego poziomu.

Mianem Winków zwykło się również określać ludność napływową, która przybyła na Pustkowiach w latach późniejszych i której niestraszne są kiepskie warunki bytowe (radiacja, głód, choroby, brak mydła), a za to cenią wolność, swobodę i możliwość samorealizcji (np. w zawodach niezbyt popularnych w innych zakątkach Pollinu, takich jak łowca niewolników, przywódca gangu czy też szalony naukowiec).

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych