Winktown

Pan Talerz

+ 3 [...] 2

Akt aneksji ziem postgarapeńskich (posttyrenckich)

Pan Talerz

+ 1 [...] 4

Mianowanie Ambasadora Pustkowi Winków w Monarchii Austro-Węgierskiej

Pan Talerz

+ 4 [...] 2

Traktat z Palatynatem Leocji

Pan Talerz

+ 2 [...] 16

Traktat z Królestwem Dreamlandu

Pan Talerz

+ 2 [...] 4

Traktat uznaniowy pomiędzy Najjaśnieszą Republiką Garapeńską a Pustkowiami Winków

Pan Talerz

+ 2 [...] 7

Traktat uznaniowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków

Pan Talerz

+ 3 [...] 2

Traktat uznaniowy pomiędzy Królestwem Athos a Pustkowiami Winków

Pan Talerz

+ 1 [...] 0

Ogłoszenie Władzy™ nr 1/54

Pan Talerz

+ 0 [...] 0

Deklaracja o uregulowaniu stosunków dyplomatycznych

Pan Talerz

+ 0 [...] 0

Karta Państw Orientyki - Ratyfikowana

Pan Talerz

+ 0 [...] 0

Konwencja ws. międzynarodowej kartografii

Pan Talerz

+ 0 [...] 0

Konwencja o prawie morza

Pan Talerz

+ 0 [...] 4

Przywrócenie stosunków z Wandystanem

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych