Winktown
Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza

Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza

Prywatna

Czesko-Morawska Kompania Wydobywcza to firma.która powstała na Morawach 17 X 54 roku, swoją siedzibę miała w Brnie.

C-MKW odział Winktow to pierwszy zagraniczny oddział Komapnii.
Od 06 kwietnia 55 roku oddział Winktow jest główną siedzibą Kompanii.

Kompania zajmuję się poszukiwaniem, rozpoznawaniem nowych złóż kopalin a także ich wydobyciem.

W bogatej palecie ofert Kompania gwarantuję degradację środowiska naturalnego co w końcowej fazie ma się przełożyć na aktywność regionu.

Członkowie

Tytuł Personalia Dołączył
Prezes. Borys

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 3 nieznanych