Winktown
Atlantis

Atlantis

Prywatna

"Atlantis" to zlokalizowany na Pustkowiach oddział realizacji tajnego programu "Gotterburg 2.0", realizowanego pod patronatem władz położonego na południe od Winków Księstwa Lostii. Głównym obszarem działań jest południe Pustkowi. Obecnie terytorium kontrolowane przez "Atlantis" obejmuje platformę wiertniczą o tej samej nazwie oraz praktycznie całe wody przybrzeżne, nieustannie patrolowane przez okręty wodowane w lostyjskich portach.

Członek Dowództwa

Tytuł Personalia Dołączył
Naczelnik Programu Drogodziej Kiełczyński

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani