Winktown

Przybycie Króla Athos

Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Myślę, że Austro-Węgiert z racji jej trudnej sytuacji wewnętrznej. Może goście z Zagranicza zmotywują mieszkańców Monarchii Naddunajskiej do "ogarnięcia się" i wyłonienia legalnych władz. A i kraj w stanie sumie wojny, może być ciekawym wyzwaniem dyplomatycznym.
Jego Radioaktywność

Dnia Jego Radioaktywność napisał:

Austro-Węgry już rozwazalismy i niedługim czasie się doń wybieram. Zaproponowałem również aby Athos rozpoczął ubiegać się o członkostwo w Karcie Orientyki.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Karta Orientyki to dokument który podpisały wszystkie suwerenne państwa Istokii. Niestety, Athos nie leży na Orientyce niestety.
Jego Radioaktywność

Dnia Jego Radioaktywność napisał:

No cóż trudno, myślałem także nad nawiązaniem stosunków z Rotrią.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Och... Dawno tam nie byłem. Coś ciekawego u klechów się dzieje?
Jego Radioaktywność

Dnia Jego Radioaktywność napisał:

Sądząc po czerwcowy zestawieniu to raczej niewiele :D

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych