Winktown

Ranking (forumowej) aktywności państw wirtualnych

Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Dziękuję za zamieszczenie rankingu. 79 postów nawet lepiej u nas z aktywnością niż w kilku ostatnich miesiącach. Rezultat pandemii, każdy ma więcej czasu w domu. Natomiast w dalszym ciągu nasze wewnętrzne systemy statystyczne Winko.NET'u pokazują coś źle, bo wskazują 109 wiadomości. Mam nadzieję, że profesor popatrzy i pogrzebie w kodzie.
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Wewn?trzne liczyd?a zapewne uwzgl?dniaj? te? wiadomo?ci prywatne lub/i posty usuni?te, bo jestem starym sklerotykiem i zapomnia?em to poodejmowa? :D
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Mam nadziej?, ?e pr?dzej czy p?niej zrobisz z tym porz?dek ;)

Za pa?stwa jednostki uzna?em Leocj? (pewne zastrze?enie, w tym pa?stwie panuje diarchia, dlatego uwzgl?wi?em ??czny wynik obu namiestnikw, nale?y jednak spojrze?, ?e jeden z namiestnikw, za?o?yciel pa?stwa wypracowuje 37% aktywno?ci), Magnifikat, Pa?stwo Suderlandzkie oraz Pustkowia Winkw. S? to pa?stwa z perspektyw? stagnacji lub powolnej erozji. Pa?stwa oparte na tylko i wy??cznie zaanga?owaniu jednej osoby mog? oczywi?cie rozwija? si? rwnie dobrze podobnie jak pa?stwa narodu, jednak przewa?nie (!) ich ?ywotno?? jest zdecydowanie mniejsza, skazane na kaprysy przywdcy s? nara?one w wi?kszym stopniu na upadek.


?rde?ko: https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?t=11340&p=83814#83814

Erozja jest jak najbardziej w klimatach Pustkowi i dajcie spokj: jak od 14 lat si? bawi? w ten projekt, to znaczy, ?e z dnia na dzie? go nie porzuc?. By?o wiele pa?stw bardziej aktywnych i rozwini?tych i gdzie s? one dzisiaj? Kto? poza mutozaurami pami?ta o Cesarstwie Aztec, Krlestwie Scholandii, Erboce? My na Pustkowiach mamy nieco inny target, ani?eli standardowe pa?stwo wirtualne, b?d?ce otwarte na ka?dego z kontentem 12+.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 3 nieznanych