Winktown

Postanowienie Namiestników w sprawie nadania Orderu Przyjaźni Narodów

Helwetyk

Dnia Helwetyk napisał:

OBRAZEK

Postanowienie Namiestników
w sprawie nadania Orderu Przyjaźni Narodów
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Na przestrzeni ostatnich tygodni mieliśmy zaszczyt i przyjemność nawiązać na wielu płaszczyznach relacje nie tylko z państwami, ale przede wszystkim z wieloma wspaniałymi postaciami, które budują polski mikroświat: podczas współpracy kulturalnej, naukowej, politycznej, wojskowej, zdrowotnej, przy projekcie Instytutu Statystyk Międzynarodowych, nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych Palatynatu Leocji.

OBRAZEK

Z wyrazami wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz nadzieją na jej rozwój, na podstawie art. VII ust. 1 Aktu o formie rządu Palatynatu Leocji, w uznaniu wkładu w dzieło rozwoju współpracy międzynarodowej oraz umacniania i pogłębiania przyjaźni łączącej Palatynat Leocji z innymi narodami, nadajemy Order Przyjaźni Narodów:

STOLICA APOSTOLSKA

— Jego Ekscelencji Pio Marii de Mediciemu, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej
— Jego Ekscelencji Taddeo Piccolominiemu, Wikariuszowi Generalnemu Stolicy Apostolskiej
— Jego Ekscelencji Fiodorowi Godunowowi, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Palatynacie Leocji
— Jego Ekscelencji Orjonowi von Thornowi-Surmie, Administratorowi Stolicy Apostolskiej

REPUBLIKA BIALEŃSKA

— Jego Ekscelencji Rononowi Dexowi, Prezydentowi Republiki Bialeńskiej
— Jego Ekscelencji Andrzejowi Swarzewskiemu, Ministrowi Spraw Zagranicznych Republiki Bialeńskiej

CESARSTWO BIZANTYJSKIE

— Jego Cesarskiej Mości Janowi I Bizantyjskiemu, władcy Cesarstwa Bizantyjskiego

KRÓLESTWO DREAMLANDU

— Jego Królewskiej Mości Maciejowi II, Królowi Dreamlandu

FEDERACJA NORDACKA

— Jego Ekscelencji Erikowi Ottonowi von Hohenburgowi, Prezydentowi Federacji Nordackiej
— Jego Ekscelencji Adamowi Aleksandrowi II, Prezesowi Rady Ministrów Federacji Nordackiej
— Jego Ekscelencji Henrykowi Wespucciemu, Marszałkowi Parlamentu Federacji Nordackiej
— Jego Ekscelencji Kasparowi Waksmanowi-Dëterowi, Pierwszemu Towarzyszowi ZKRM

ZJEDNOCZONE SOCJALISTYCZNE KRÓLESTWO
HIRSCHBERGII I WEERLANDU

— Jego Królewskiej Mości Ametystowi Faradobusowi, Królowi Hirschbergii i Weerlandu

LUDOWA REPUBLIKA MAGNIFIKATU

— Jego Ekscelencji Tarsycjuszowi Operarowi, Prezydentowi Ludowej Republiki Magnifikatu

KSIĘSTWO SARMACJI

— Jego Książęcej Mości Filipowi I Gryfowi, Księciu Sarmacji
— Jego Ekscelencji Santiago Vilartemu von Hippogriffowi, Kanclerzowi Księstwa Sarmacji
— Jego Ekscelencji Piotrowi de Zaymowi, Ministrowi Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji
— Jej Królewskiej Mości Joannie Izabeli, Królowej Teutonii
— Jego Ekscelencji Wilhelmowi Orańskiemu, Intendentowi Jego Książęcej Mości

FEDERACJA SLAWOŃSKA

— Jego Ekscelencji Ludwikowi Tomoviciowi, Prezydentowi Federacji Slawońskiej

PAŃSTWO SUDERLANDZKIE

— Jego Ekscelencji Karlowi von Schwarzegrauowi, Elektorowi Państwa Suderlandzkiego
— Jego Ekscelencji Ferdynandowi Dugoszowi, Kierownikowi Resortu Spraw Wewnętrznych Państwa Suderlandzkiego

MANDRAGORAT WANDYSTANU

— Towarzyszce PLNA, Komisarz Ludowej ds. Informatycznych Mandragoratu Wandystanu

PUSTKOWIA WINKÓW

— Jego Ekscelencji Ottonowi von Tellerowi, Prezydentowi Pustkowi Winków
— Jego Ekscelencji Profesorowi Antonowi Sokołowowi, Komisarzowi ds. Urządzeń, Technologii i Anomalii Systemowych Pustkowi Winków

(—) Franklin Garamond
(—) Helwetyk Romański
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Talerz, czego dokonałeś że Ci tak honorują?

P.S.
Panie Helwetyku, nie można wszystkiego w jednym wątku?
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Dziękuję w imieniu swoim i w imieniu Luntona!

Talerz, czego dokonałeś że Ci tak honorują?

Ja po prostu JESTEM ^_^
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Potrafię dziękować sam za siebie.

Dziękuję
Helwetyk

Dnia Helwetyk napisał:

Panie Helwetyku, nie można wszystkiego w jednym wątku?

Jeszcze jak, ale proszę o wskazówki — w którym jednym? Tym na forum, czy jakimś nowym zbiorczym w placówce?
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Może w Nowym wątku zatytułowanym ,,Ambasada". I wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu tak jak to Pan zrobił opisując mi.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 3 nieznanych