Winktown
Orjon

Orjon von Thorn-Surma

Orjon

Płeć:

mężczyzna

Przybył:

Mieszka:

Hotel Rudera

Biografia:

A taki tam przybłęda. Archiwista, działacz kulturalny, były obywatel Surmenii, Archont, etc. Obecnie działa w Księstwie Sarmacji. Prowadzi Galerię von Thorn.

Statytstyki

Posty na forum: 68 Artykułów: 68 Komentarzy: 68 Yaper: 1

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych